Ik heb kanker

In Nederland krijgen jaarlijks meer dan 100.000 mensen te horen dat ze kanker hebben, in welke vorm dan ook. Jouw confrontatie met kanker kan lichamelijke klachten, onzekerheden en verdriet met zich meebrengen. Wij zijn gespecialiseerd in oncologische revalidatiezorg en zullen je bijstaan waar jij dat nodig hebt; fysieke training volgens het OncoNet protocol, oedeemtherapie, begeleiding bij zingevings- en levensvragen…. wij geven om de kwaliteit van jouw leven!

Oncologische revalidatie

Eerstelijnszorg, dicht bij huis, in een kleinschalige setting, door specifiek daartoe opgeleide fysiotherapeuten….dat is wat Fysiocentre Haarlemmermeer jou kan bieden in de confrontatie met kanker. Klachten als vermoeidheid, conditie-, en spierkrachtsverlies blijken gunstig beïnvloed te kunnen worden door al vroegtijdig fysiotherapie te starten. Na een eerste test aan de hand waarvan jouw persoonlijke oefenprogramma wordt vastgesteld, ga je 2 keer per week onder persoonlijke begeleiding trainen een uur trainen. Daarbij wordt natuurlijk ook gekeken naar hoe je je op dat moment voelt. De training is gericht op het behouden en zo mogelijk verbeteren van je spierkracht en je conditie. Wees welkom!

Oedeemtherapie

Spanning of stuwing van de huid? een pijnlijk of tintelend gevoel? omvangtoename van een lichaamsdeel? Mogelijk is dit een uiting van vochtophoping (oedeem) in een deel van het lichaam. Het kan zijn dat er operatief een gezwel is weggehaald waarbij ook de lymfklieren uit de oksel of de lies zijn verwijderd. Maar het kan ook horen bij een aangeboren afwijking aan het lymfsysteem, een inwendige aandoening of ontstaan post-traumatisch en post-operatief.
Om het overtollige vocht te verplaatsen en te verwijderen, kunnen verschillende technieken worden ingezet zoals diverse handgrepen/massagegrepen, zwachtels, lymftapen, oefeningen en/of ademtechnieken. Om de behaalde resultaten vast te houden, raden wij soms aan een elastische kous aan te laten meten. De firma Doove Venocare meet deze kousen desgewenst op locatie aan. 

Psychosomatische therapie

Psychosomatische fysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie. Toegepast binnen de oncologie is de therapie gericht op mensen die kanker hebben (gehad) en/of hun naasten. De therapie biedt ondersteuning bij de heropbouw van je lichamelijke, mentale én emotionele kracht – de veerkracht die je nodig hebt om het leven in al zijn intensiteit te ervaren.

De psychosomatisch fysiotherapeut behandelt uiteenlopende pijn- en bewegingsklachten die het gevolg zijn van kanker en/of de medische behandeling daarvan. Tegelijkertijd is er volledige aandacht voor de mentale en emotionele aspecten van de ziekte: het omgaan met stress, het herstellen van vertrouwen in je lichaam en het vinden van antwoorden op zingevingsvraagstukken. 

De psychosomatisch fysiotherapeut weet alles van de impact die kanker op je lichaam heeft, en welke fysieke inspanningen in jouw specifieke situatie verantwoord zijn. De behandeling wordt afgestemd op wat onder de gegeven omstandigheden reëel en haalbaar is. 

Het begeleidingstraject kan bestaan uit puur fysieke training, psychosociale ondersteuning of uit een combinatie van beiden. Tijdens de fysieke training ga je door middel van oefeningen werken aan het verbeteren van je conditie, het vergroten van je bewegingsmogelijkheden of het behoud van lichaamsfuncties na een operatie of amputatie. De psychosociale begeleiding wordt onder meer geboden in de vorm van gespreksondersteuning (NLP), ontspanningstherapieën (mindfulness, autogene training en hartcoherentie) en haptonomische massagevormen die je laten luisteren naar wat je lichaam je te vertellen heeft en je weer op vertrouwde voet met je gekwetste lichaam laat komen.

Haptonomie/Haptotherapie

Wanneer je hoort dat je kanker hebt, staat je wereld op zijn kop. Je krijgt te maken met lichamelijke pijn, lijden en afname van vitaliteit, met het innemen van andere posities en het maken van keuzes. Je toekomstperspectief is plotseling onzeker en het besef van eindigheid krijgt een heel concrete betekenis. Je kunt daardoor in een crisis komen als je weer een weg moet vinden in een wereld die voorgoed veranderd is. Gevoelens als onzekerheid en angst maar ook boosheid en verdriet, machteloosheid en eenzaamheid kunnen in heftige mate opspelen.

Tegelijkertijd vinden er medische behandelingen plaats die diep ingrijpen en de echte verwerking komt vaak pas na de behandelingen. Het is een hele kunst om je staande te houden als er zoveel gebeurt in je leven.

Ook voor de mensen om jou heen heeft deze ziekte veel impact. Het is belangrijk dat je je gesteund voelt door je familie en vrienden. Een lastige en soms moeilijke opgave voor jou en voor je dierbaren, omdat je niet altijd weet wat je nodig hebt.

Haptotherapie kan je helpen met de vraagstukken waar je mee worstelt als je te horen krijgt dat je kanker hebt. Het helpt je om antwoorden te vinden in de zoektocht hoe je om wil gaan met jezelf en met je omgeving, om balans in je leven te (her)vinden en hoe je kunt vragen wat je nodig hebt zodat anderen jou kunnen ondersteunen om je ziekte te dragen.

Er is aandacht voor jouw lijf, dat zoveel te verduren heeft door de ziekte en de behandeling, en waar veel aanrakingen gekoppeld zijn aan pijn of onderzoek. De betrokken benadering van de haptotherapeut laat je je lijf weer op een andere manier voelen. De affectieve, bevestigende aanraking  laat je voelen dat je goed bent zoals je bent. Hierdoor verandert je lichaamsbewustzijn, je gevoelsleven en de beleving van je lijf. De aanraking kan je veel duidelijk maken over jezelf. Je komt in contact met wat je echt raakt en waar je behoefte aan hebt. Je ontdekt wat belangrijk voor je is en durft daardoor te vertrouwen op je gevoel. Je leert weer afstemmen op jezelf.  

 

Samenwerking met Adamas Inloophuis